De foundation die werd opgericht door de grootste voetballer uit de Nederlandse geschiedenis heeft één hoofddoel: kinderen in beweging brengen. Door Cruyff courts te bouwen op plekken waar kinderen het moeilijker hebben, stimuleren zij de ontwikkeling van duizenden kinderen op sportief en sociaal gebied. Met de grote getallen aan kinderen die elke dag bij elkaar komen en sporten op de 262 Cruyff courts wereldwijd, maakt de foundation dan ook al een belangrijke impact.

Naast bewegen is ook inclusie een hoofdthema bij de foundation. Zo zetten zij zich in voor de participatie van vrouwen in de sport in landen waar dat niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland. Deze waarde geldt des te meer voor het belang dat Johan Cruyff hechtte aan het bieden van sport aan kinderen met een beperking. Om deze reden organiseert de foundation ieder jaar evenementen waar kinderen met een beperking de faciliteiten en aandacht krijgen om een geweldige sportdag te beleven. Zo zijn er 30 Cruyff Courts specifiek gebouwd voor het bieden van sport aan minder mobiele kinderen.

Hoe en waarom doet Aktiesport mee?

Sinds kort is Aktiesport een official supplier van de Foundation geworden en helpen wij mee aan de missie die Johan Cruyff 23 jaar geleden in gang zette. Aktiesport ademt veld- en straatvoetbal en kent het belang van het bewegen bij de jeugd goed. Daarom support Aktiesport de foundation financieel om straatvoetbaltoernooien en andere mooie evenementen te realiseren. Ook heeft freestyle voetballer en Aktiesport atleet Tom Vegter onlangs namens ons, 1000 Aktiesport x Cruyff straatvoetballen aan de foundation overhandigd – die onder meer bij Cruyff courts zullen worden uitgedeeld.

Aktiesport atleet Tom Vegter overhandigt de eerste bal aan Niels Meijer – directeur van de Johan Cruyff Foundation

Verder is Aktiesport partner van Panna Knock Out en dragen we bij aan het organiseren van te gekke straatvoetbalevents. Zo zijn we partner van het tweedaagse, internationale succes het World of street Football tournament, dat vorig jaar weer terugkeerde naar Rotterdam.

Aktiesport kent de straatvoetbalculturen aldus goed door jarenlange ervaring en samenwerkingen met organisaties en communities bij wie straatvoetbal een hoofdrol speelt. Wij vinden straatvoetbal gaaf en belangrijk – en daarom helpen we de Foundation om zoveel mogelijk kinderen aan het voetballen te krijgen. GAME ON!